تاريخ : چهارشنبه 23 شهریور1390 | 23:47 | نویسنده : محمد علی شهریزی

 

  

؟؟؟سوال ؟؟؟
=====
پوشیدن طلای سفید و پلاتین جهت مردان چگونه است؟

جواب
=====

زینت به طلا براى مردان به هر رنگى که باشد جایز نیست و نماز خواندن با آن باطل است، ولى استفاده از پلاتین که فلز دیگرى است اشکالى ندارد.



حضرت آیه الله بهجت :

اگر ازجنس طلا نباشد مانع ندارد

حضرت آیه الله خامنه ای :

اگر طلاست که براثر مخلوط کردن ماده ای رنگ آن سفید شده است حرام است . ولی اگر پلاتین است یا عنصر طلا درآن به قدری کم است که عرفا به آن طلا نمی گویند مانع ندارد

حضرت ایه الله سید علی محمد دستغیب:

پوشیدن طلای سفید برای مردان حرام است. اما پلاتین مانعی ندارد.

حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

ظاهرا پلاتین غیر ازطلای سفید است لذا پلاتین برای مردان حلال است اگر چه طلای سفید حرام است . ( جامع المسائل 1/251 )



حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

زینت به طلای سفید برای مردان جایزنیست ولی  پلاتین که فلز دیگری است اشکال ندارد.


حضرت آیه الله گلپایگانی :

اگر طلا باشد جایز نیست واگر فلز دیگری محسوب شود اشکال ندارد.


حضرت آیه الله تبریزی :

پوشیدن طلا ولو سفید باشد برای مردان جایز نیست ، ولی پلاتین که فلز دیگر است . مانعی ندارد.